You are currently viewing Europejski Tydzień Innowacji 2018

Europejski Tydzień Innowacji 2018

Przedstawiciele C2C sp. z o.o. uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Innowacji
– unikalnym wydarzeniu gospodarczym w Europie Wschodniej, które miał miejsce
w Lublinie w dniach 17-21 września 2018 r. II edycja Europejskiego Tygodnia Innowacji skupiona była w trzech obszarach tematycznych: BIOINNOWACJE, GOSPODARKA 4.0 oraz MEDYCYNA 2.0.

Wydarzenie, dzięki któremu w Lubelskim Centrum Kongresowym spotkało się ponad 1300 uczestników podczas kilkadziesiąt paneli tematycznych z udziałem 80 prelegentów oraz liczne spotkania towarzyszące jak Forum Młodych Naukowców i Giełda Startup, zaowocowały nowymi relacjami biznesowymi, partnerstwami i inicjatywami. Gospodarzem spotkania było województwo lubelskie, nagrodzone w prestiżowej klasyfikacji European Cities and Regions of the Future 2018/19. Lubelskie jest jednym z 10 europejskich regionów o najlepszej strategii przyciągania zagranicznych inwestycji.

Osią głównych wydarzeń był czterodniowy Kongres Gospodarczy zainaugurowany „Debatą miast i regionów partnerskich województwa lubelskiego”. Przedstawiono szereg ciekawych przykładów innowacji związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami regionu: biogospodarką, medycyną i zdrowiem, energetyką niskoemisyjną, informatyką i automatyką.

Największe zainteresowanie wzbudziły panele dyskusyjne dotyczące BIOINNOWACJI
i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym m.in. nowatorskich technologii
w produkcji żywności oraz żywności spersonalizowanej.

Polscy i zagraniczni eksperci wspólnie zastanawiali się jak zwiększająca się świadomość konsumentów skłania naukowców wpływa na producentów żywności. Następnie przedstawili zaobserwowane tendencje do ciągłego ulepszania technologii produkcji. Dodatkowo, podkreślili oni potrzebę projektowania żywności nowej generacji. W rezultacie, podczas dyskusji zapowiedziano dalsze doskonalenie sposobów przechowywania i opakowywania żywności. Poruszane zagadnienia płynnie skierowały tok dyskusji na problematykę gospodarki cyrkularnej. Znaczenie surowców i produktów w obiegu zamkniętym jest kluczowym czynnikiem ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Postulowane przez ekspertów ograniczanie eksploatacji zasobów naturalnych było wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników ETI 2018.

Podczas drugiego dni kongresu przedstawiciele C2C sp. z o.o. wzięli udział w Gali Innowacji Województwa Lubelskiego, które było znakomitą okazją do swobodnej wymiany dobrych praktyk wśród przedsiębiorców i naukowców. Europejski Tydzień Innowacji 2018 stworzył przyjazną przestrzeń do dyskusji popularyzujących naukę i do budowania relacji biznesowych, opartych na innowacjach, wiedzy oraz dialogu młodych firm z doświadczonym biznesem.

#etilubelskie #innowacje #wydarzenia #smart #smartcity #miastoinspiracji #miastoinnowacji