Nawiązanie współpracy C2C sp. z o.o. z Polish Circular Hotspot

Dbamy o zrównoważony rozwój dlatego, że jest to właściwa ścieżka.

Podczas wizyty w Hadze poznaliśmy fantastycznych ludzi, jedno ze spotkań zaowocowało podpisaniem porozumienia C2C sp. z o.o. z Polish Circular Hotspot.

Polish Circular Hotspot jest publiczno-prywatną platformą współpracy wszystkich środowisk mających realny wpływ na zmiany cyrkularne w Polsce. We współpracy z innymi podmiotami pracują nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki.

Polish Circular Hotspot współpracuje z samorządami, administracją, naukowcami oraz biznesem, zarówno z lokalnymi firmami, jaki i z tymi o zasięgu ogólnopolskim. Skupia różne branże, w tym budownictwo, żywność, opakowania, elektronikę, plastik, transport, energetykę i tekstylia.

” Osiągnięcie dalekosiężnych celów cyrkularnych jest możliwe tylko poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i realizowanie wspólnych projektów. „

circularhotspot.pl