ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Cykl Deminga w zarządzaniu środowiskowym w naszej firmie

act
Okresowo weryfikujemy wdrożone działania i sprawdzamy czy możemy być jeszcze lepsi.
PLAN

Stale śledzimy wszystkie procesy identyfikując ich słabe strony. Na bieżąco planujemy jak je przekuć w mocne.

CHECK

Każde zlecone działanie naprawcze jest kontrolowane i trafia na check listę, która jest wyrywkowo sprawdzana przez audytorów wewnętrznych.

DO

Od razu przystępujemy do działania, nasz zespół audytorski deleguje zadania do odpowiednich jednostek.

Firma C2C sp. z o.o. prowadzi wszystkie swoje działania z uwzględnieniem ochrony środowiska i zobowiązuje się do zapobiegania jego zanieczyszczeniu. Firma intensywnie bada cykl życia swoich produktów i zwraca szczególną uwagę na wpływ swojej infrastruktury  na zachowanie różnorodności biologicznej. Jesteśmy szczególnie zaangażowani w model zrównoważonego zużycia energii optymalizując nie tylko własną produkcję ale również cały łańcuch dostaw. Naszym celem jest promocja ograniczenia gospodarki liniowej ekonomią gospodarki o obiegu zamkniętym, w której materiały są redukowane, ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi w celu włączenia ich do procesu produkcyjnego. Jesteśmy świadomi znaczenia naszego uczestnictwa w podejmowaniu nowych wyzwań. Żyjemy na planecie z ograniczonymi zasobami i wszyscy musimy przyczynić się do utrzymania i zachowania tych zasobów.