Kariera w c2c
U nas pracownicy nie są wartościowani ze względu na pochodzenie, płeć, wyznanie, czy to z kim dzielą swoje życie. 
Dołączając do naszego zespołu możesz mieć pewność, że będziemy oceniać tylko Twoją pracę. 
Informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach:
biuro@ctoc.pl  | 81 748 57 70
Our employees are not valued because of their origin, sex, religion or who they share their lives with.
By joining our team, you can be sure that we will only evaluate your work.
Information on current recruitments:
biuro@ctoc.pl  | 81 748 57 70