POLITYKA JAKOŚCI

Najwyższą jakość wyrobów oraz zadowolenie klientów osiągamy poprzez:

• elastyczność w podejściu do oczekiwań klientów i kompleksowość usługi
• poszerzanie zakresu produkcji oraz zwiększanie efektywności stosowanej technologii
• stosowanie nowoczesnych metod produkcji w oparciu o najnowsze światowe trendy
• zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego i higienicznego naszych produktów w oparciu o wdrożone i ciągle doskonalone systemy jakościowe:
• świadomość i pełną akceptację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez wszystkich pracowników
• regularną weryfikację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod względem jej przydatności
• zarządzanie środowiskiem jako jednym z priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy
• zapewnianie personelowi systematycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje w celu zrozumienia stosownych kwestii BHP i swojej roli w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Polityka Systemu Zarządzania naszej Organizacji wytycza strategiczne kierunki rozwoju firmy, a jej realizację gwarantuje wdrożony i doskonalony System Zarządzania zorientowany na spełnianie wymagań naszych klientów. Promujemy świadomość jakościową na wszystkich poziomach Organizacji, ponieważ zapewnienie jakości należy do zadań każdego z pracowników.

Prezes Zarządu