zero odpadów

W 2014 roku firma zobowiązała się do praktyki produkcyjnej „Zero odpadów”. Strategia firmy w zakresie gospodarki odpadami opiera się na zapobieganiu ich powstawaniu w fabryce m.in. przez optymalizację procesów.

Wszystkie urządzenia w fabryce są regularnie poddawane przeglądom w celu eliminacji potencjalnych awarii, a tym samym niedopuszczenia do powstania odpadów.

Powstałe odpady są poddawane recyklingowi na posiadanych przez nasz maszynach, używana w procesie woda działa w obiegu zamkniętym. Ponadto osoby zatrudnione w fabryce przechodzą szkolenia z zakresu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, w tym ich selekcji u źródła, czyli w miejscu wykonywania przez nich pracy.

Od samego początku działalności firmy zachęcamy wszystkich pracowników do segregacji odpadów nie tylko powstających w procesie produkcji. Udostępniamy osobne pojemniki na szkło, metal, plastik, tekturę i oddajemy je do selektywnej zbiórki.

Nasza firma jest również otwarta na przyjmowanie odpadów foliowych z innych przedsiębiorstw w celu dania im „nowego życia”.