You are currently viewing Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego 7-13 października 2019

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego 7-13 października 2019

Po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie organizowany jest Circular Week – Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Celem Circular Week jest promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami.

„Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona środowiska jest priorytetem, ale trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. I właśnie w ramach całego Tygodnia przybliżymy konsumentom działania jakie mogą podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnowau w ć z komfortu życia;  przedsiębiorcom zaś pokarzemy jak wdrażać zrównoważone produkty czy usługi i jakie korzyści biznesowe przynosi taka zmiana.”

Zapraszamy do nas 8 października na wizytę studyjną w ramach Międzynarodowego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Chęć udziału w wizycie prosimy zgłaszać na email: karolina@ctoc.pl