Ocena C2C pod kątem Innovation Health Check przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) pomaga przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się na skalę międzynarodową. Jest to największa na świecie sieć wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o ambicjach międzynarodowych.

Sieć jest aktywna na całym świecie. Skupia ekspertów z organizacji członkowskich, które są znane ze swojej doskonałości we wspieraniu biznesu.

Organizacje członkowskie obejmują:

-Izby handlowo-przemysłowe

-Organizacje rozwoju regionalnego

-Instytuty badawcze

-Agencje innowacji