Diamenty Forbesa 2023

Diamenty Forbesa 2023
Strona główna » Diamenty Forbesa 2023

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, średnie z przychodem od 50 do 250 mln zł, duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.https://www.forbes.pl/diamenty/2022/artykuly/diamentow-forbesa-2022-jak-powstawalo-zestawienie-firm/jx6rq74

Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za lata 2016–2020. Na tej podstawie powstała rekordowo długa lista blisko 15 tys. przedsiębiorstw, którym Dun & Bradstreet Poland przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi.

Dyplom diamenty Forbesa

Forbes Diamenty awards were given to companies that have increased their value the most in the last three years. Only companies that have submitted financial reports to the National Court Register or directly to Dun & Bradstreet Poland were considered. Bank institutions were excluded from the list. The awarded companies were divided into three categories based on their sales revenue in the last fiscal year: small, medium, and large. Dun & Bradstreet Poland collected data from almost 15,000 companies that submitted reports to the National Court Register between 2017 and 2021 and had a positive credit rating and a high current liquidity. The companies also had to show positive financial results and equity value. Companies in bankruptcy or liquidation were eliminated. The selected companies had a risk cooperation ratio higher than 4, evaluated by the Dun & Bradstreet Poland rating.