You are currently viewing Polsko-Holenderskie Forum Gospodarcze w Hadze – Gospodarka Cyrkularna i my jako producent opakowań ekologicznych
DEN HAAG - Tweede editie van het Polish - Dutch Business Forum. FOTO EN COPYRIGT HENRIETTE GUEST

Polsko-Holenderskie Forum Gospodarcze w Hadze – Gospodarka Cyrkularna i my jako producent opakowań ekologicznych

C2C sp. z o. o. jako producent opakowań ekologicznych uczestniczyliśmy w Polsko-Holenderskim Forum Gospodarcze w Hadze prezentując Gospodarka Cyrkularna w naszej firmie. Spotkanie zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Polską Izbę Handlową w Holandii (PCCNL) na temat Gospodarki Cyrkularnej.

Polsko-Holenderskie Forum Gospodarcze w Hadze
DEN HAAG – Tweede editie van het Polish – Dutch Business Forum. FOTO EN COPYRIGT HENRIETTE GUEST

Gospodarcze Forum Biznesu w Hadze zgromadziło w jednym miejscu ponad 200 polskich i holenderskich przedsiębiorców zainteresowanych wzajemną współpracą i zainteresowanych problemami środowiska. Przyjęta formuła forum posłużyła do stworzenia platformy współdziałania razem z liderami świata biznesu i polityki. Swoją obecnością na forum zaszczyciły Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii RP oraz Sigrid Kaag, Minister Handlu Zagranicznego i Rozwoju Holandii. Za główny cele Forum przyjęto stymulację wzrostu wymiany biznesowej z firmami polskimi w Holandii oraz holenderskimi w Polsce.

„Polsce zależy na podtrzymaniu dobrej dynamiki obrotów handlowych z Holandią, ale też na nadaniu naszej współpracy nowego impulsu. Obszarem, który może odegrać znaczącą rolę, są innowacje, szczególnie w obszarze zielonych technologii” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, otwierając Polsko-Holenderskie Forum Biznesu.

Uczestniczyliśmy w sesjach poświęconych zastosowaniu innowacji biznesowych sprzyjających ochronie środowiska zgodnie z hasłem tegorocznej edycji forum. „Ekologiczny wzrost dzięki innowacjom” dzieląc się doświadczeniami producenta opakowań ekologicznych.

Występowaliśmy jako jeden z panelistów sesji zatytułowanej „How to Get Real with Circular Economy” dotyczącej praktycznej strony wdrażania zasad gospodarki cyrkularnej w przedsiębiorstwach. Zaprezentowaliśmy doświadczenia naszej firmy w przetwarzaniu surowców wtórnych na potrzebę produkcji folii pochodzącej w 100% z materiału recyklingowego. Jesteśmy producentem opakowań ekologicznych z folii bio i z surowców wtórnych. Dzięki uczestnictwu w Polsko-Holenderskim Forum Biznesu przedstawione zostały dokonania C2C sp. z o. o. w optymalizacji procesu regranulacji folii.

Bogaty program Forum łączącego przedsiębiorców z Polski i Holandii poświęcony był wyzwaniom i szansom dla polskich i holenderskich przedsiębiorców. Wydarzeniem poprzedzającym forum w Hadze był uroczysty koktajl biznesowy. Koktail organizowany przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze, na który zostaliśmy zaproszeni przez Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów – Marcina Czepelaka. Tegoroczna edycja Forum Biznesu w Hadze poruszające problemy ekologii doskonale wpisała się w 100-lecie rocznicy nawiązania wzajemnych polsko-holenderskich stosunków dyplomatycznych.