Fundusze Europejskie zwiększają konkurencyjność firm.

Firma C2C znalazła się wśród przedsiębiorców, którzy podpisali dzisiaj umowy na unijne wsparcie.  Kwota, jaką Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wypłaci 90 firmom w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna, to 144 mln zł.

Otrzymane wsparcie inwestycyjne ma za zadanie zwiększenie konkurencyjności,  podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej spółki.
Głównym jego celem jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

Cieszymy się, że mogliśmy się znaleźć w tak zacnym gronie beneficjentów. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy choć w drobnym stopniu przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.