„Przedsiębiorcze dzieciaki” odwiedziły nas po raz drugi

„Przedsiębiorcze dzieciaki” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości.
Śledź Przedsiębiorcze dzieciaki na Facebooku i Instagramie!

Główne cele projektu:

  • kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń;
  • inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości;
  • promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Uczestnicy:

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Mogą w nim brać udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin.