Marka Lubelskie

C2C w gronie „Markowiczów”.

Zostaliśmy dumnym posiadaczem certyfikatu „Marka Lubelskie”

Jako firma z Lublina specjalizująca się w produkcji ekologicznych opakowań, zostaliśmy w tą sobotę uhonorowani prestiżowym wyróżnieniem Marka Regionalna LUBELSKIE. Ta pionierska inicjatywa, promująca gospodarcze walory Lubelszczyzny, docenia wysoką jakość i zdrowe produkty oraz usługi, które firma oferuje.

Projekt Marka Regionalna LUBELSKIE rozpoczął się w 2007 roku, a od tamtej pory zdobywa coraz większe uznanie i popularność. Jednym z atutów marki jest jej powszechność, która umożliwia przedsiębiorcom z różnych branż uczestnictwo w procesie wzmacniania konkurencyjności regionu. Marka Regionalna LUBELSKIE zdobywa znamiona marki pozytywnie kojarzonej i odbieranej przez mieszkańców Lubelszczyzny.

Nasza firma wyróżnia się jako renomowany producent ekologicznych opakowań, kierujący się ideą zrównoważonego rozwoju. Oferta obejmuje innowacyjne produkty opakowaniowe wykonane z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu oraz z folii biokompostowalnych, co stanowi pionierskie podejście w branży.

2024.02.03. LUBLIN . GALA AMBASADOR WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO 2023 . FOT. KATARZYNA NASTAJ

Jednak jako C2C sp zoo nie tylko jesteśmy producentem opakowań – także prekursorem zrównoważonego rozwoju na światowej scenie biznesowej. Dokładnie dostosowaliśmy swoje procesy produkcyjne, wykorzystując odnawialne źródła energii, surowce z recyklingu postkonsumenckiego oraz zaawansowaną technologię zero waste. Naszym celem jest ustanowienie ekonomicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, minimalizując ilość odpadów poprzez redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling, z reintegracją w procesie produkcyjnym.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, produkty C2C zdobyły uznanie na międzynarodowych rynkach, obejmujących takie kraje jak Wielka Brytania, cała Skandynawia, Kraje bałtyckie, Niemcy i kraje Beneluxu. Firma nie tylko prezentuje funkcjonalne opakowania, ale również angażuje się w idee ekologiczne, kierując społeczeństwo ku bardziej świadomemu i odpowiedzialnemu podejściu.

Wyróżnienie Marka Regionalna LUBELSKIE jest dla nas potwierdzeniem wysokiej jakości, zaangażowania w ochronę środowiska oraz wkładu w promocję gospodarczych walorów Lubelszczyzny. Cała firma jest dumna z tego wyróżnienia i zamierza kontynuować swoją misję jako lider zrównoważonego rozwoju na rynku opakowań.

C2C sp zoo jest doskonałym przykładem na to, jak innowacyjność i troska o środowisko mogą iść w parze. Nasze produkty nie tylko spełniają funkcje opakowań, ale także stanowią wyraz zaangażowania w idee ekologiczne. Firma C2C sp zoo z Lublina zasługuje na uznanie i jest godnym reprezentantem Lubelszczyzny na arenie międzynarodowej.

Kilka informacji o naszej firmie:

C2C sp zoo to firma z Lublina specjalizująca się w produkcji ekologicznych opakowań. Ich oferta obejmuje innowacyjne produkty opakowaniowe wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu oraz z folii biokompostowalnych. Firma kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju i dąży do minimalizowania ilości odpadów poprzez ich redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling. Produkty C2C zdobyły uznanie na międzynarodowych rynkach, a firma pełni rolę prekursora zrównoważonego rozwoju na światowej scenie biznesowej.