Kompostowanie bioodpadów

Kompostowanie jest ważnym i pożytecznym procesem – zarówno w skali makro, jak i skali mikro. W obu przypadkach uzyskuje się cenny naturalny produkt, jakim jest kompost – doskonały nawóz organiczny.

W Polsce istnieje ponad 170 kompostowni przemysłowych, według projektu KPGO whttps://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/kpgo-2022-projekt-luka-inwestycyjna-9696.html perspektywie krótkookresowej zapewnienie wydajności w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów wymagać będzie budowy do 2028 r. instalacji o wydajności co najmniej 1 700 000 Mg/rok, w tym 34 instalacji fermentacji o przepustowości 30 000 Mg/rok lub 51 instalacji o przepustowości 20 000 Mg/rok, 47-70 kompostowni o przepustowości od 15 000 do 10 000 Mg/rok oraz doposażenia części istniejących kompostowni (ok. 37 instalacji). Dalej szacuje się, że do roku 2034 niezbędna będzie budowa kolejnych 9 instalacji fermentacji i 11-17 kompostowni. – Łączna kwota nakładów inwestycyjnych do roku 2028 (w której uwzględniono również wyposażenie w urządzenia mobilne typu przerzucarka, sito, rozdrabniacz, ładowarka) wynosi 4,30 mld złotych brutto. Natomiast łączna kwota nakładów inwestycyjnych w latach 2029-2034 wynosi 0,96 mld zł brutto – podano.

Do kompostowni, z selektywnej zbiórki, trafiają odpady kuchenne bio i odpady zielone z ogrodów. Niestety problemem są plastikowe worki, w których te odpady najczęściej są wyrzucane. Przykładem może być kompostownia w Gdańsku https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Smieci-bio-pelne-foliowych-workow-Jak-to-zmienic-n161682.html

Na rynku dostępne są już worki z folii kompostowalnych, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla jakości biomasy i nie muszą być mechanicznie oddzielane od bioodpadów. Tego typu opakowania dostępne w firmie C2C sp. z o.o. podlegają procesowi rozkładu przez kompostowanie nawet w zwykłym przydomowym kompostowniku. https://www.instagram.com/reel/CeDhnJejL-r/?utm_source=ig_web_copy_link

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gminy zwalniają z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady.https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8346499,resort-klimatu-domowe-kompostowniku-recykling-odpady-gminy.html

Najważniejszymi cechami kompostu są:

  • Wzbogaca glebę w próchnicę i zwiększa jej żyzność;
  • Poprawia strukturę podłoża oraz zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną (staje się bardziej przewiewna i pulchna);
  • Poprawia wzrost i rozwój roślin;
  • Posiada łatwo przyswajalne związki chemiczne zawierające wszystkie niezbędne dla roślin makro- i mikroelementy;
  • Brak możliwości przenawożenia (nie uszkadza młodych roślin);
  • Nie ma szkodliwego wpływu na ludzi ani na rośliny.https://www.target.com.pl/porady-i-inspiracje/poradniki/jak-przygotowac-dobry-kompost/