You are currently viewing C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnych, w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIO-PAK®”

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnych, w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIO-PAK®”


C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnych, w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIO-PAK®” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, w ramach działania 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnych w skali międzynarodowej w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIO-PAK® wykonanych z nie plastikowej folii mineralnej NPMF (non plastic mineral foil).

Planowane efekty: W wyniku zrealizowania planowanego zakresu rzeczowego inwestycji C2C uruchomi produkcję innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – worków przemysłowych BIO-PAK®.

Wartość projektu:   4 735 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 999 690,00 PLN